Türkiye Tanıtımında İnanılmaz Fırsat

Türkiye Tanıtımında İnanılmaz Fırsat!

“Taşlar Yerinden Oynuyor” belgeseli

Neolitik kültürün Anadolu’dan yayıldığını dünyaya anlatacak…

Neolitik Çağ, insanlığın avcılık ve toplayıcılığa dayalı gezginci yaşamdan, üretime dayalı yerleşik yaşama geçtiği kabul edilen dönem. Mimari, sanat ve zanaatlar, iş bölümü, toplumsal örgütlenme gibi birçok olgu temelinde yeni bir düzenin kurulduğu,  uygarlaşma serüveninin en önemli aşamalarından biri. Son yıllardaki araştırmalar Anadolu coğrafyasının bu dönemi Avrupa’ya aktarmadaki kilit rolünü ortaya koyuyor, tarihi yeniden yazıyor. Bölgede, Neolitik yerleşim yerinde 15 bin yıl öncesine dair yeni bulgular keşfediliyor!

Neolitik dönemin sırları bu web sitesinde: https://neolithic-bridge.org/

“Avrupa’nın Neolitik Köprüsü:

Taşlar Yerinden Oynuyor!”

Anadolu’nun Neolitik dönem mirasını kayıt altına alıyor ve bir dizi belgeselle görselleştirmeyi hedefliyor. Proje, geniş halk kesimleri açısından uluslararası alanda daha bilinir ve görünür olmasına katkıda bulunmak üzere tasarlandı. Proje sayesinde kültürlerarası diyaloğa yeni alanlar açılacak; toplumda koruma bilinci ve aidiyet duygusu güçlenecek, bilimsel çalışmalar ile toplum kesimleri arasında bir köprü oluşturulacak ve  kalıcı ürünlerle uluslararası alanda tanıtıma hizmet edecek materyaller elde edilecek.

Temmuz 2020’de yenilenen web sitesi aracılığı ile neolitik dönemin sırlarını açığa çıkaran projenin zengin içeriği üç dilde, erişime açık olacak. Projenin konusu, fotoğrafları, spot yapımlar, kısa filmler, belgesel film olarak dil ve internet versiyonları ile sitede yer alacak, erişim için:

https://neolithic-bridge.org/

 

Projenin lider kurumu bünyesindeki Arkeoloji Bölümü ile kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yürüten bir araştırma kurumu olan “IFEA / Fransız Anadolu Araştırmaları EnstitüsüİMEÇE (İnsan, Mekân, Enerji ve Çevre Derneği) ve BABİL  (Toplum, Kültür, Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği) de projeye dâhil olan iki sivil toplum kuruluşu. 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan. Projenin Arkeologları ise Dr. Néhemié Strupler, Dr. Martin Godon ve Dr. Müge Durusu Tanrıöver. Proje belgeselini ise bu dünyanın uzman kurumu VTR Yapım hazırlıyor.

“Anadolu’nun Kadim Hikâyesi”, neolitiğin Anadolu’da doğudan batıya yolculuğunun izini sürüyor. Kültür tarihinin en önemli aşamasını oluşturan ve günümüzden 13 bin yıl öncesine uzanarak oluşum ve gelişimi binlerce yıl süren neolitiğin serüveni için 46 bilim insanının kazı alanlarında bilgi ve değerlendirmeleri kaydedildi. 39 ören yeri, 27 müze ve laboratuvarda çekimler yapıldı. Kazı çalışanları, yerel halk ve çekim ekibine katılan stajyer öğrenciler ile söyleşiler gerçekleştirildi.

Anadolu Neolitiği Avrupa’ya nasıl taşındı?

Yaklaşık elli yıl önce Neolitik çağın; Güney Levant yani bugünkü Lübnan, Filistin, İsrail ve Kuzey Suriye, Kuzey Irak’ı içine alan Mezopotamya – Beretli Ayın güneyinde ve bugünkü Batı İran’ı da içine alan bir coğrafyada oluştuğu, Yukarı Mezopotamya’nın buradan yayılımla neolitikleştiğini öngörülüyordu. Bilim dünyası, son yirmi yılda yoğunlaştırdığı çalışmaları ile Neolitik uygarlığın oluşma ve gelişmesinde, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’nun iki ayrı bağımsız “çekirdek bölge” olduğunu ortaya koydu. Avcı ve toplayıcı topluluklar Anadolu’da yerleşik yaşama geçerek uygarlaşma serüveninin temellerini adım adım hayata geçirdiler ve Neolitik kültürün Anadolu üzerinden Avrupa’ya yayıldı.

İki çekirdek bölgede yerleşik yaşama geçildi

Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’da oluşan Neolitik yaşam, gelişerek batıya yayıldı; Akdeniz, Ege, Marmara Bölgesi ve Trakya’da yerel koşullarla uyumlu yeni Neolitik yaşam biçimlerinin oluşmasının temelleri atıldı. Kıbrıs ve Girit üzerinden Akdeniz, Mora Yarımadası ve Balkanlar üzerinden Güneydoğu Avrupa ve sonrasında İngiltere, İskandinavya’ya uzanarak, yine her yörenin yerel koşulları ile uyumlu yeni Neolitik yerleşim ve yaşam biçimlerinin oluşmasını sağlarken, Neolitik kültürün küreselleşme serüveni de yeni bir aşamaya girdi.

The following two tabs change content below.
Avatar
Sanat Tasarım Fakültesi- İletişim Sanatları bölümü mezunu köşe yazarımız, Tarih öğrencisi olarak akademik yaşamına devam etmektedir. Öğretmen ve editör olan yazarımız, “Arkeoloji -Sanat -Tarih” alanında, popüler düzeyde makale hazırlamaktadır.Tülay Çağlar Kadı
Avatar

Son Yazıları Tülay Çağlar Kadı (tüm yazıları)

BU SAYFAYI PAYLAŞ

Yorum ve Önerilerinizi Bizimle Paylaşın.

.