Hitit Sanatı

Hitit Sanatı

Hititler Anadolu’nun yerli halkı olarak kabul edilen Hattilerle kaynaşarak Anadolu bölgesinde uygarlık kurmuşlardır.

Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapanların Hititler olduğunu biliyor musunuz?

Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititlerin resmî diplomatik yazışma ve saray arşivlerinde Asur çivi yazısını, kabartma­lar ve yazıtlarda ise Hiyeroglif yani resim yazı tekniğini kullanmışlardır.

Hititlerin başkenti olan Hattuşaş’ ta var olan tarihi izlerden, Hitit uygarlığının mimaride ne denli ileri seviyede olduklarını anlamaktayız. Anıtsal mimarinin en güzel örnekleri sırasıyla saray, tapınak ve kalelerdir.

Hattuşaş tarihi bölge alanında yapılan kazılar sırasında büyük bir kale ortaya çıkarılmıştır!

Günümüzde ortaya çıkan kale, dönemin şartlarında takdire şayan biçimde tasarlanmıştır. Kale içinde yer alana; arşiv bölümü, tapınak­lar, kuyumcu, derici ve terziler, çeşitili meslek gruplarına ait olduğu düşünülen dükkanlar ve kralın yaşam sürdüğü bir saray bile mevcuttur. Hitit mimari sanatı, denince akıllara ilk gelen Güney surunun batısındaki “Aslanlı Kapı” ise adını iki aslan heykelinden almıştır.

Hattuşaş’ta Hitit inançları için önemli bir yere sahip olan yedi tapınakta; anıtsal bir giriş, avlu, odalar, tanrı heykelcikleri ve devlet arşivlerinin saklandığı odalar mevcuttur.

Ne yazık ki, Hattuşaş’ta mezar kültürüne rastlayamamaktayız!

Başlıca sebebi ise dönem insanının, ölülerini yakarak küllerini çömlekler içinde saklamalarıdır.

Kötü ruhları kovduğuna inanılan bu nedenle yapıların, tapınakların temeline çakılan insan biçimindeki adak çivileri günümüz insanı için oldukça dikkat çekicidir.

Hitit Heykel – Kabartma Sanatıyla Meşhurdur!

Hitit heykel sanatında topraktan veya metalden yapılmış heykelciklere rastlanmaktadır. Başlıca figürler ise tören sırasında kullanılan ritonlar, aslan, boğa heykelcikleridir. İnsan başlı, aslan vücuduna sahip olan Sfenks heykelleri, Alacahöyük tarihi alanında bulunmuştur.

İhtişam göstergesi olarak, çok yüksek kayaların üzerine Hitit kabartmaları ile kral ve kraliçe tasviri, savaş sahneleri ve kutsal ziyafet sahneleri işlenmiştir.

Hitit Sanatı Denince Akıllara Maden – Seramik Sanatı Gelir!

Güneş kursları da, Hitit sanatında en çok bilinen dini tören figürleri arasında yer alır.  Günümüzde, güneş kurslarına birçok marka ve reklam kampanyasında sıklıkla rastlamaktayız.

İlk dönem Hitit sanatlarında var olan hayvan, tanrı ve adak heykelcikleri yerini sonra ki dönemlerde insansı ifadelerle tasvir edilmiş sanat eserlerine bırakır. Yeni dönemde sanatsal figürlere mutlu, öfkeli, neşeli birbirinden farklı ifadeler verilmiştir.

Hitit sanatı günümüzde 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından bu yana MEB-YÖK projesi dahilinde El Sanatları Programı kapsamında Hitit Üniversite’ sinde profesyonel akademik eğitim olarak verilmektedir.

Kaynakça;

http://www.tbmyo.hitit.edu.tr/tr/gelenekselelsanatlar%c4%b1

The following two tabs change content below.
Avatar
Sanat Tasarım Fakültesi- İletişim Sanatları bölümü mezunu köşe yazarımız, Tarih öğrencisi olarak akademik yaşamına devam etmektedir. Öğretmen ve editör olan yazarımız, “Arkeoloji -Sanat -Tarih” alanında, popüler düzeyde makale hazırlamaktadır.Tülay Çağlar Kadı
Avatar

Son Yazıları Tülay Çağlar Kadı (tüm yazıları)

BU SAYFAYI PAYLAŞ

Yorum ve Önerilerinizi Bizimle Paylaşın.

.